• https://www.facebook.com/safakoncukoleji
  • https://twitter.com/safakoncukoleji

Rehberlik Testleri

Toplumsallaşma ve birey olabilme uyumunu kazanmış, mutlu ve donanımlı bireylerin yetiştirilmesinde önemli bir rol de rehberlik servisimize düşmektedir. Çalışmalarımız öğrencilerimizin ilgi,istek ve yetenekleri dikkate alınarak öğretim bütünlüğü içinde sürdürülür.
Rehberlik servisimizde
  •         Akademik Benlik Kavramı Ölçeği 
  •         Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği 
  •         Sınav Kaygısı Ölçeği 
  •         Mesleki Olgunluk Ölçeği 
  •         Kendini Değerlendirme Envanteri 
  •         Problem Tarama Envanteri 
  •         Kurum Deperlendirme Envanteri 
  •         Öğretmen Değerlendirme Envanteri 
  •         Başarısızlık Nedenleri Anketi 
uygulanmaktadır. Öğrencilere bu ölçek ve envanterlerle ilgili dönütler verilmektedir. Böylece öğrencilerimizin akademik süreç ve sosyal planlama süreçlerinde geleceklerine ışık tutuyoruz.