• https://www.facebook.com/safakoncukoleji
  • https://twitter.com/safakoncukoleji

Hedeflerimiz

Şafak Öncü Koleji'nde Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan ve Dünya ile yarışan liderler yetiştirmek üzere 21. Yüzyıl bilgi ve becerileri kazandırılır.
Bunların başlıcaları şunlardır:
  • Okuma/Dil Becerileri
  • Matematik Okuryazarlığı
  • Fen Okuryazarlığı
  • Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme
  • İletişim ve İşbirliği
  • Yaratıcılık ve Yenilikçilik
  • İnsiyatif Kullanma ve Kendini Yönlendirme
  • Sosyal ve Kültürler Arası Beceriler, Liderlik ve Sorumluluk