• https://www.facebook.com/safakoncukoleji
  • https://twitter.com/safakoncukoleji

DÖS (Dönem Ölçme Sınavı)

DÖS (DÖNEM ÖLÇME SINAVI)

Çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, doğru-yanlış, kısa cevaplı ve açık uçlu soru türleri kullanılarak öğrencilerimizin olay ve durumlarda neden-sonuç ilişkisi kurarak düşündürülmesi, yorum gücünü geliştirme, analiz ve sentez yöntemi kullanabilmesi becerilerini kazanım düzeyi ölçülecektir.