• https://www.facebook.com/safakoncukoleji
  • https://twitter.com/safakoncukoleji

Matematik Bölüm Başkanlığı

MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI

Matematiğin, uygarlıkların ve kültürün temeli olduğu gerçeği, çoğu zaman, göz ardı ediliyor; öğrencileri matematikten soğutan bir eğitim de topluma zararlı oluyor. Zararı ise farkında olmadan yine toplum ödüyor.  Gölgesinde yüzlerce varlığın yer aldığı ulu bir ağaca benzeteceğimiz matematik, durmadan sürgünler vermekte; meyvesi ile canlı organizmaları beslemekte; giderek büyüyen gölgesi ile doğa, mühendislik, sağlık ve toplum bilimlerinin çınar ağacı olmaktadır. Öyle bir dil ki bu dilin simgelerini ve dilbilgisini kullananlar; din, dil, ırk ayırımı söz konusu olmadan kendi aralarında kolaylıkla iletişim kurabilirler. Konuyu daha açık ifade etmek gerekirse, matematik;  insanın basit gereksinimlerini gidermek için yaratılmış bilgiler kümesi veya bir düşünme ve akıl yürütme aracı olabilir. Örneğin: Sayılarla ilgili olarak bir çobanın koyunlarını sayması ya da geometrinin temelinde her yıl eski Mısır topraklarında taşan Nil sularının altında kalan tarla sınırlarını yeniden belirlemek olabilir. İnsanlar arasında, düşüncelerde bulanıklık;  dilde ortak simge ve kuralları belirgin bilim dili olan matematik hiç kullanılmadığından ya da çok az kullanıldığından iletişim zorluğu çekilmektedir. Oysa resimde, müzikte ve edebiyatta matematiğin ve matematiksel düşüncenin temel olduğu iyice bilinmeli; bu düşünce olmadan da ne perspektif ne ritim ne de kompozisyon gerektiğince anlaşılabilir.  Bilişim çağında ve bilgi toplumlarında sıradan bir eğitim değil, nitelikli ve sürekli eğitim amaçtır. Bu süreçte, odakta “insan” olup amaç, bilgili olmaktan çok “bilgi üretme”dir.  Her dersin eğitim programında olduğu gibi matematik eğitiminde de bilişim çağının gerektirdiği teknolojik gelişmelerden yararlanmak, çağı yakalamanın yanı sıra öğrencileri pozitif güdülerken öğrenmeyi de kolaylaştırmaktadır.  Bu bağlamda matematik ve geometri derslerinde, eğitim ve öğretim çizgimizi, yeni öğrenim stillerinden, teknoloji ile öğrenme ve teknolojiden öğrenme kuramlarını esas alarak oluşturmaktayız. Rota Eğitim Kurumlarında da çoğunlukla kullandığımız akıllı tahta, projeksiyon vb. materyaller günümüzde artık bir ihtiyaç ve gereklik halini almaya başlarken bu noktada destekleyici yazılımlar elbette daha etkili olmaya başlamıştır.

Matematik derslerine olan ilgiyi arttırmak amacıyla yalnızca sınıf içinde değil, sınıf dışında da çeşitli aktiviteler düzenleyerek öğrencilerimizin öğrenmesini kolaylaştırmaktayız.

Etkinliklerimiz:

  • Ülkemizde birçok okulun katılımıyla gerçekleşen ve bilim adamı yetiştirme amacıyla düzenlenen TÜBİTAK kurumunun yapmış olduğu proje ve olimpiyat çalışmalarına büyük bir özveriyle katılıyoruz.
  • Kanguru Matematik
  • Tevitöl Çalışmaları
  • “Bahattin Tatış” Matematik Yarışması
  • Manisa Yunus Emre Fen Lisesi Fen Proje Yarışması